X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

دادنگار

نوشتاری بر داد

برده های جنسی

دادگاه محلی ژاپن در توکیو حکومت ژاپن را موظف نمود که قرارداد سال 1965بین ژاپن و کره را در خصوص برده های سکسی اجیر شده بوسیله ژاپن در زمان جنگ را افشا نماید. این درخواست و شکوائیه توسط 11 فعال کره ای - ژاپنی که بنمایندگی از وراث کارگران جنسی که به عبارت «زنان راحتی» شناخت می شدند، مطرح شده بود و در نهایت دادگاه رای به نفع آنان داد. 

برای اطلاعات بیشتر ر.ک

http://jurist.us2.list-manage.com/track/click?u=a66d508c4e202ea7eeb361410&id=7c3119d87a&e=ccf4e6e3fd

تاریخ ارسال: جمعه 21 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 11:26 ق.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

برگردان دادنامه

خواهانها (کیوبل و دیگران) دعوایی را علیه خواندگان (Shell Petroleum Development Company of Nigeria,LTD , Royal Dutch Petroleum Co. , Shell Transport and Trading Company PLC)  مطرح کردند مبنی بر معاونت در نقض حقوق ملتها تحت قانون مسئولیت مدنی بیگانگان (ATS) که توسط کنگره نخست در سال 1789 بعنوان بخشی از قانون امور قضاوتی تصویب شده است. بنابر سابقه قضایی دیوان عالی و رویه دادگاهها در طی 30 سال گذشته، در خصوص دعاوی مطروحه به استناد  (ATS) و به ادعای نقض حقوق بین اللملل عرفی، مقرر می گردد محدوده مسئولیت ناشی از حقوق بین الملل عرفی مشخص می باشد زیرا حقوق بین االملل عرفی تنها شامل هنجارها و نرمهای خاص، جهانی و الزامی در رابطه بین دولتها می باشد و چون که تا به حال هیچ شرکتی به استناد حقوق بین الملل عرفی و حقوق بشر، تحت هیچ نوع مسئولیتی (چه مدنی و چه کیفری) قرار نگرفته، بنابراین مسئولیت شخص حقوقی یک نرم و هنجار شناخته شده حقوق بین الملل عرفی نمی باشد – بی گمان این شناخت به اندازه ی جهانی فراگیر نیست-  تا قانون  (ATS) نسبت بدان اعمال شود.  بنابراین ادعای خواهانها دراستفاده از قانون (ATS) بخاطر فقدان صلاحیت ذاتی محکوم به رد می باشد.


پیوند دادنامه

تاریخ ارسال: یکشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 01:04 ق.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه اشخاص حقوقی در آمریکا

دادگاه پژوهشی منطقه 2 آمریکا در دعوای بین کیوبل علیه رویال دوچ پترولیوم(Kiobel v. Royal Dutch Petroleum) تصمیمی گرفته است در این باره که آیا می توان علیه شرکت و شخصیت حقوقی تحت قانون مسئولیت مدنی بیگانگان ((Alien Tort Statute (“ATS”) طرح دعوا نمود یا نه؟
برآیند رسیدگی این بوده که نمی توان تحت قانون یاد شده به جهت تخلف از حقوق بین الملل عرفی، شخص حقوقی را طرف دعوا قرار داد زیرا «مفهوم مسئولیت شخص حقوقی ... هنوز بصورت فراگیر و جامع بعنوان یک هنجار و نرم در بین دولتها  شناخته نشده است.»
تاثیر این رای را نمی توان نادیده انگاشت. نخست از این جهت که از دادگاه شعبه دوم همان شعبه ای است که دوران جدید دعاوی ناشی از قانون مسئولیت مدنی بیگانگان را در سال 1980 در پرونده فیلارتیگا آغازیده است. دوم اینکه این تصمیم با فراهم نمودن نمای بسیار منسجم و روشن و در راستای تحلیل حقوقی بین المللی نتیجه می گیرد که از نظر حقوقی بین الملل شخص حقوقی نمی تواند طرف دعوا قرار گیرد.که احتمالا این تحلیل بطور باور نکردنی سراسر دادگاههای فدرال را تحت تاثیر قرار خواهد داد. سوم اینکه شرکتها ازین پس پشتیبانی رویه قضایی را برای رد دعاویی ناشی از قانون مسئولیت مدنی بیگانگان دارند.
باتوجه به این واقعیت که بیشتر دعاوی طرح شده بر پایه قانون مسئولیت مدنی بیگانگان در سالهای اخیر بطرفیت شرکتها بوده است، باید گفت که این پرونده می تواند پایانی برای چنین دعاوی پرهزینه ناشی از قانون یاد شده باشد.
بی گمان خواهانها در صدد رسیدگی هیات عمومی بر خواهند آمد. بنابراین باید شکیبا بود و دید که تصمیم این دادگاه تنها یک اخطار بوده است یا ناقوس مرگ و پایانی برای دعاوی اینچنینی.
بزودی برگردان دادنامه بر در دسترس قرار خواهد گرفت.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 5 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 12:09 ق.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر

مسئولیت مدیران مجتمع

مسئولیت مدیران مجتمع های مسکونی در فلوریدای آمریکا
در موارد بسیار اندکی (معمولا زمانی که مدیران برای مجتمع هزینه می گیرند)دادگاههای فلوریدا به مسئولیت مدیران مجتمع ها رای می دهند.
استاندارد های مربوط به مدیران مجتمع ها در قانون فلوریدا بخش 617.0834 آمده است.
بر اساس این قانون مدیر نمی تواند بطور شخصی برای کارهای که انجام می دهد مسئول شناخته شود مگر  اینکه شرایط و موارد زیر با همدیگر باش:
•    مرتکب کرداری شود که موجب نقض قوانین کیفری می باشد البته با آگاهی متعارف از غیر قانونی بودن آن.

•    طوری رفتار کرده باشد که بدخواهانه و با  سوءنیت، نسبت به ایمنی، اموال یا حقوق بی پروا و بی ملاحظه تلقی گردد.

•    همچنین اگر مدیران در معامله ای که بسود خویش است وارد شده باشند.

در بسیاری از دادرسی ها نبود عناصر پیش گفته مدیر مجتمع را از مسئولیت مبری می کند.
بعنوان نمونه در دعوایی که مدیر مجتمع بخاطر قصور در تمدید نکردن بیمه نامه ساختمان مبنی بر قصور در انجام وظیفه امانتداری طرف دعوا قرار گرفته بود، دادگاه مقرر کرد که اگرچه که مدیر قصوری داشته ولی نمی توان او را برای خسارات ناشی از این اشتباه مسئول شمرد.

در دعوای دیگری دادگاه اظهار داشت تا زمانی که فریب، معامله با خود یا مال اندوزی ناعادلانه ای در کار نبوده نمی توان مدیر را مسئول شناخت.

بطور مختصر  در این ایالت بسیار سخت است که مدیر مجتمع را برای کرداری که عاری از بداندیشی و فکر زیان رساننده است، مسئول شناخت.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 12:12 ق.ظ | نویسنده: عیسی قاسمی گرده | چاپ مطلب 0 نظر